Gaz filtrasyonu; gaz, koku, kimyasal maddeler ve uçucu organik bileşenler gibi gaz fazındaki kirleticileri temizlemek için kullanılan bir filtrasyon yöntemidir. Bu tür kirleticiler genellikle havadaki partiküllerden daha küçük olduğu için standart partikül filtreleri ile yakalanamazlar. Gaz filtrasyonu, bu tür gazları ve kimyasal maddeleri absorbe ederek veya kimyasal reaksiyonlarla yok ederek havayı temizler.