HİZMETLER

Keşif ve Projelendirme Hizmetleri

Saha Keşfi: Müşterinin mevcut filtreleme sistemlerinin incelenmesi, performanslarının değerlendirilmesi ve eksikliklerin belirlenmesi. Ayrıca ihtiyaçlar ve özel gereksinimler doğrultusunda yeni filtreleme çözümleri için potansiyel alanların belirlenmesi.

Veri Toplama ve Analiz: Saha keşfi sırasında elde edilen verilerin detaylı bir şekilde analiz edilmesi. Debi, basınç gibi faktörlerinin belirlenmesi ve bu verilerin filtreleme ihtiyaçlarına nasıl etki ettiğinin değerlendirilmesi.

Filtreleme Sistemlerinin Projelendirilmesi: Müşterinin ihtiyaçlarına ve alanın özelliklerine göre en uygun filtreleme sistemlerinin belirlenmesi ve projelendirilmesi. Filtreleme ekipmanlarının seçimi, yerleşimi, montajı ve devreye alınması süreçlerinin planlanması.

Maliyet ve Verimlilik Analizi: Projelendirilen filtreleme sistemlerinin maliyetleri ile verimlilik ve performansları arasındaki dengeyi sağlayacak şekilde analiz edilmesi. Müşteriye en ekonomik ve etkili filtreleme çözümünün sunulması.

Proje Uygulama ve Denetimi: Filtreleme sistemlerinin projelendirilmesi ve montajı sürecinin yönetilmesi, uygulama esnasında denetimlerin yapılması ve kalite kontrolünün sağlanması. Müşteriye tamamlanan projenin teslim edilmesi ve işletmeye alınması sürecinin yönetilmesi.

Filtre Bakım Hizmeti

Filtre bakım hizmeti, iç ve dış mekanlardaki hava kalitesini iyileştirmek amacıyla hava filtrelerinin periyodik olarak kontrol edilmesi, temizlenmesi veya gerektiğinde değiştirilmesi işlemlerini kapsar. Bu hizmet, özellikle klima ve havalandırma sistemleri gibi hava sirkülasyonu sağlayan cihazlarda büyük önem taşır. Filtrelerin düzenli olarak bakımının yapılması, sistemlerin daha verimli çalışmasını sağlar, enerji tüketimini azaltır ve cihazların ömrünü uzatır.

Bakım süreci, filtre tipine ve kullanılan sistemin özelliklerine göre değişiklik gösterir. Bu hizmet, aynı zamanda filtrenin durumuna göre temizleme, onarım veya tam değişim işlemlerini de içerebilir.

Filtre Değişim Hizmeti

Filtre değişim hizmeti, iklimlendirme sistemleri ve havalandırma sistemleri gibi alanlarda kullanılan hava filtrelerinin periyodik olarak kontrol edilmesi, temizlenmesi veya gerektiğinde değiştirilmesi işlemlerini kapsamaktadır.

Filtre değişim hizmeti genellikle belirli periyotlarla veya filtrelerin durumuna göre yapılır.

Test ve Analiz Hizmetleri

Test ve analiz hizmeti, filtrelerin performansını, dayanıklılığını ve verimliliğini değerlendirmek amacıyla yapılan işlemleri kapsar. Bu hizmetler, filtrelerin çeşitli koşullar altında nasıl çalıştığını ve belirli standartlara veya gereksinimlere uyup uymadığını anlamak için gereklidir.

Test ve analiz hizmetleri; partikül boyutu dağılımı analizi, akış hızı testi, basınç düşüşü testi, verimlilik testi, yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında performans analizi, mikrobiyal ölçüm gibi çeşitli testleri içerir. Ayrıca, filtre malzemelerinin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin analizi, filtrelerin kirlenme ve tıkanma eğilimlerinin belirlenmesi de bu hizmetler arasında yer alır.