HASTANELER

Hastanelerde; enfeksiyon riskine bağlı olarak ortam havasının değişik seviyelerde steril olması gerekir. Hastanelerde iç hava kalitesi, hastaların, ziyaretçilerin ve personelin sağlığını etkileyen önemli bir faktördür. Hastanelerde iç hava kalitesi sağlanması için dikkate alınması gereken bazı faktörler:

Havalandırma Sistemi: Hastanelerde yeterli ve etkili bir havalandırma sistemi olmalıdır. Hava sirkülasyonu sağlanmalı ve temiz hava girişi düzenli olarak yapılmalıdır.
Filtreleme: Havalandırma sistemlerinde yüksek kaliteli filtreler kullanılmalıdır. Bu filtreler havadaki partikülleri, tozları, alerjenleri ve mikroorganizmaları temizler, böylece iç mekan hava kalitesi artar.
Nem kontrolü: İdeal nem seviyesi sağlanmalıdır. Yüksek nem, küf ve bakteri oluşumuna neden olabilirken, düşük nem ise solunum sorunlarına yol açabilir.
Kimyasalların Kontrolü: Hastanelerde, temizlik malzemeleri, dezenfektanlar, ilaçlar ve diğer kimyasal maddelerin kullanımı yaygındır. Bu maddelerin iç mekanda havaya salınmaması ve birikmemesi önemlidir. Doğru depolama ve havalandırma önlemleri alınarak zararlı kimyasal maddelerin yayılması önlenmelidir.

Hastanelerde iç hava kalitesinin sağlanması, hastaların, ziyaretçilerin ve personelin sağlığını korumak için son derece önemlidir. Filtreleme, havalandırma sistemleri ve nem kontrolü gibi unsurları göz önünde bulundurarak sağlıklı bir iç mekan ortamı oluşturmak, sağlık kuruluşlarında hayati bir rol oynamaktadır.

Hastanelerde Temiz Oda Standardı

Sağlık açısından temiz olması gereken odaların sınıflandırılmalarında 0.4 (µm) çapındaki tanecikler ölçüt alınır ve birim hacimde (m3 veya ft3) bulunan tanecik sayısı temiz odanın kalitesini belirler. Temiz odalarla ilgili çeşitli ülkelerce çıkartılmış standartlar bulunmaktadır. DIN 1946/4 standardı başta olmak üzere ilgili standartlarda tarif edilen ameliyathane, yoğun bakım üniteleri gibi birçok alanda hava değişim sayılarını belirlemek ve buna uygun filtre sistemini seçmek hasta ve sağlık çalışanları açısından oldukça önemlidir. 

DIN 1964/4 normuna göre Hastanelerde bu odalar iki sınıfa ayrılır: 

Birinci sınıf odalar: Yüksek derecede hijyenik şartlar gerektiren mikroorganizmasız odalar olarak tanımlanmaktadır. Bunlar; ameliyathaneler, ameliyathanelere açılan bütün mahaller (koridorlar, steril malzeme deposu vb.), ameliyat öncesi ve sonrası hazırlık odaları, merkezi sterilizasyon, steril malzeme deposu, yoğun bakım odaları, yeni doğan bebek odaları, cerrahi bölüm, cerrahi el yıkama bölümü, enfeksiyon tehlikesi olan hasta odaları, hasta hazırlama odaları, hasta uyanma odaları, anestezi cihaz odaları, tıbbi cihaz odası vb. mahallerdir. Ameliyathaneler de A ve B sınıflarına ayrılırlar; A sınıfı ameliyathaneler, oldukça yüksek hijyenik ortam gerektirir. B sınıfı ameliyathaneler, düşük türbülanslı akım gerektirmeyen ortamlardır. 

İkinci sınıf odalar: Normal şartlar gerektiren mikroorganizmasız odalardır. Bunlar arasında; acil hasta odalarını, bekleme odalarını, sezeryan odalarını, hasta odasını, muayenehaneleri, radyoloji, röntgen, laboratuvarları (kan bankası, biyokimya, gastrointestinal, nörokimya, tiroid-endokrin, hematoloji, özel pıhtılaşma, klinik immünolojisi, mikrobiyoloji), eczaneyi, hasta kendine gelme gözlem odasını, endoskopi, morg ve otopsi odalarını sayabiliriz.

 

Hastanelerin iklimlendirme tesisatlarında kullanılan filtreleri; ön filtreler, hassas filtreler ve mutlak [veya HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter)] filtreler olmak üzere 3 gruba ayırabiliriz. Ayrıca istenmeyen gazların, kokuların giderilmesinde, aktif karbon filtreleri de 4. kademe olarak kullanılabilmektedir.

Hastanelerde temiz hava, enfeksiyon riskini azaltmak ve hastaların iyileşme sürecini desteklemek için hayati önem taşır. Hava filtreleri ayrıca, sağlık sektöründe kullanılan tıbbi cihazların ve ekipmanların korunmasına da yardımcı olur. Hastanelerde temiz hava ihtiyaçlarını ve tüm gereksinimleri karşılayacak NAF Filtre, ihtiyaca en uygun çözümleri sunmaktadır. 

SAĞLIK SEKTÖRÜ UYGULAMALARI

AMELİYATHANE

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

LABORATUVAR

BEKLEME SALONLARI