İLAÇ

İlaç sektöründe hava filtrasyonu, üretim sürecinde ürün kalitesini korumak ve kontaminasyon riskini en aza indirmek için kritik bir öneme sahiptir. Hava filtreleri, ilaç üretim tesislerinde, laboratuvarlarda, temiz odalarda ve depolama alanlarında kullanılır. Bu alanlarda hava filtrelerinin kullanılması, ilaçların kalitesini korumak, kontaminasyon riskini azaltmak ve ürünlerin güvenli bir şekilde üretilmesini sağlamak için kritik bir öneme sahiptir.

İlaç Endüstrisi İçin Filtre Seçim Kriterleri

İlaç endüstrisi için iklimlendirme sistemlerinde filtre seçerken dikkate alınması gereken birkaç kritik nokta bulunmaktadır. Bunlar arasında:

Hava Kalitesi Standartlarına Uygunluk: İlaç üretim tesislerinde hava kalitesi son derece önemlidir. Bu nedenle, filtrelerin uluslararası hava kalitesi standartlarına (ISO 14644-1 gibi) uygun olması gerekmektedir.
Partikül Kapasitesi: İlaç üretimi sırasında ortaya çıkan partiküllerin filtre tarafından verimli bir şekilde tutulması oldukça önemlidir. Bu nedenle, filtre seçerken partikül kapasitesinin yeterli düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.
Dezenfeksiyon Özellikleri: İlaç endüstrisi için kullanılan filtrelerin dezenfeksiyon özellikleri bulunmalıdır. Özellikle steril ortamlarda üretim yapıldığında, filtrelerin mikropları ve diğer zararlı organizmaları etkili bir şekilde engellemesi gerekmektedir.

Bu kriterlere dikkat edilerek yapılan filtre seçimi, ilaç endüstrisi için temiz ve güvenilir bir ortam sağlamada önemli rol oynamaktadır. 

İlaç sektöründe temiz hava ihtiyacını ve tüm gereksinimleri karşılayacak olan NAF Filtre, ihtiyaca en uygun çözümleri sunmaktadır.

İlaç Sektöründeki Temiz Odalar İçin Sınıflandırma

İlacın üretildiği alanların; ilaç genel üretim tekniklerine yönelik “İyi Üretim Teknikleri (GMP)” gerekliliklerine kusursuz uygunluk sağlaması gerekiyor. 

Klas A: Sterilitenin en yüksek derecede olmasını gerektiren bölgeler; örneğin açık olarak dolum yapılan aseptik bölgeler. Bu alanlara havanın 0,45 m/s +/- %20 laminer olarak basılması gereklidir. 
Klas B: Klas A bölgesini çevreleyen steril alanlar. 
Klas C ve D: Daha az kritik olan temiz alanlar, örneğin ekipman yıkama, solüsyon hazırlama alanları gibi.

 

İLAÇ SEKTÖRÜ UYGULAMALARI

İLAÇ ÜRETİM ALANLARI

TEMİZ ODA

LABORATUVAR

DEPOLAMA